ΜΕΝΟΥ

ΛΙΘΟΔΟΜΗ

Η Πέτρα σαν Δομικό υλικό
Η πέτρα αποτέλεσε για τον άνθρωπο, ένα σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο, δομικό υλικό. Τη χρησιμοποίησε, και συνεχίζει να τη χρησιμοποιεί, είτε αυτούσια είτε μετά από κατεργασία-επεξεργασία, για να κατασκευάσει την κατοικία του, να φτιάξει δρόμους, γεφύρια, κοινόχρηστους χώρους και ευκολίες που χρειάζεται, να ελέγξει τη ροή του νερού ή να φτιάξει βρύσες, αλλά και να διακοσμήσει, να επενδύσει και να εξασφαλίσει έργα και μέσα εξυπηρέτησής του.

Η αντοχή, η ανθεκτικότητα και στιβαρότητα των κατασκευών, η αισθητική και η αρχιτεκτονική τους, αλλά και η διαχρονικότητα, συνδέονται και αποδίδονται στον τύπο και τα χαρακτηριστικά της πέτρας που χρησιμοποιείται όπως επίσης και στην εμπειρία του τεχνίτη.

Υπάρχουν ποικίλοι τύποι λιθοδομών στους παραδοσιακούς οικισμούς. Αποτελούν ένα είδος ανάδειξης της οικονομικής και αισθητικής επιφάνειας του εκάστοτε εξεταζόμενου οικισμού. Ορισμένα λιθόκτιστα κτίρια και καλντερίμια θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως έργα τέχνης καταυτό οι σύγχρονες παρεμβάσεις είτε πρόκειται για αναπαλαιώσεις, αναστηλώσεις είτε για δόμηση νέων κτιρίων θα πρέπει να στοχεύουν στην διατήρηση του αρχικού παραδοσιακού χαρακτήρα. Για την παραγωγή της οικοδομικής πέτρας χρησιμοποιούνται διάφορα πετρώματα: γρανίτης, πωρόλιθοι, ασβεστόλιθοι, τραβερτίνης, περλίτης, αργιλικός σχιστόλιθος, μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος.

Δόμηση νέων κτιρίων
Η δόμηση νέων κτιρίων πρέπει να βασίζεται στα διδάγματα αρχιτεκτονικής από παλαιότερα παραδοσιακά κτίρια. Η επιστροφή στις ρίζες της αρχιτεκτονικής και η γνώση των τεχνικών που ακολουθήθηκαν κατά την παράδοση αποκτά μεγάλη σημασία για το σχεδιασμό σύγχρονων κτιρίων. Τα λίθινα οικολογικά κτίρια προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες αποτελούν πρόκληση. Η χρήση μεταλλικών Η (ήτα) και ελκυστήρων μπορεί να διασφαλίσει την στατική αντοχή του κτιρίου και την αντισεισμική προστασία ώστε να αποφεύγεται η χρήση μπετόν.

Eπεμβάσεις / Αναστηλώσεις στις υπάρχουσες κατασκευές
Η αναστήλωση στοχεύει στην αισθητική και την στατική αποκατάσταση ενός παλαιού κτίσματος με έμφαση στην τέχνη της λιθοδομής και στην διατήρηση των παραδοσιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Η αναστήλωση αναδεικνύει την πέτρα και τα αισθητικά πλεονεκτήματά της.

Διαμόρφωση του ιδιωτικού περιβάλλοντος χώρου.
Διαμόρφωση ελεύθερων δημόσιων χώρων σε πλατείες και πεζόδρομους
Η διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων πραγματοποιείται σύμφωνα πάντα με το αρχιτεκτονικό μοντέλο του κτιρίου ή του οικισμού με κύριο δομικό υλικό την πέτρα. Δάπεδα λιθόστρωτα, λιθοδομές διαμορφώσεων και αντιστηρίξεων, λιθόκτιστη επένδυση στη χρήση μπετού και άλλες κατασκευές όπως βρύσες, φούρνοι, ψησταριές, κλπ. αποτελούν ορισμένες προτάσεις.