ΜΕΝΟΥ

ΤΟ ΞΥΛΟ ΣΑΝ ΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Είναι ένα από τα παλαιότερα δομικά υλικά που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος στις κατασκευές του. Εύκολα επεξεργάσιμο και σχεδόν πάντα έτοιμο για χρήση, έχει συντελέσει αποφασιστικά στην επιβίωση του ανθρώπου και την ανάπτυξη του πολιτισμού. 


Το ξύλο είναι το δομικό υλικό που επιστρατεύεται σε διάφορες κοινωνίες για τη μόρφωση πολλών αντισεισμικών συστημάτων. 


Ως βιομηχανικό προϊόν ακολουθεί τις βιομηχανικές και τεχνολογικές εξελίξεις, με συνεχή βελτίωση της ποιότητος του, πολλαπλασιασμό των  μορφών με τις οποίες χρησιμοποιείται και μείωση του κόστους.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

•    Είναι δομικό υλικό ανανεώσιμο  από την φύση, το μόνο που μπορεί να ανανεώνεται με ρυθμό μεγαλύτερο από την κατανάλωση.

•    Έχει υψηλές αντοχές, μικρό ίδιο βάρος

•    Δημιουργεί κατασκευές που εντάσσονται αρμονικά στο περιβάλλον

•    Όταν απορρίπτεται  δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, διότι, κάτω από κατάλληλες συνθήκες, αποσυντίθεται

•    Έχει μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, υφής και σχεδίασης, αντοχή σε αραιά διαλύματα οξέων  και υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες

•    Είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού με  μικρή θερμική συστολή και διαστολή και καλές ακουστικές ιδιότητες 
    
•    Έχει σχετικά εύκολη επεξεργασία, με μικρή κατανάλωση ενέργειας, και όταν καίγεται  έχει σε ικανοποιητικό βαθμό προβλέψιμη συμπεριφορά σε σχέση με την φωτιά.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

•    Λόγω υψηλής υγροσκοπικότητας, οι διαστάσεις του μεταβάλλονται, μέσα σε όρια, ανάλογα με την πρόσληψη ή απώλεια υγρασίας, γεγονός που δημιουργεί  ρωγμές στο σοβά των κατοικιών. 

•    Είναι ανισότροπο υλικό και εάν δεν προφυλαχθεί προσβάλλεται από  μύκητες και  έντομα, υπό ορισμένες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας. 

•    Καίγεται χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κατασκευή αχρηστεύεται αμέσως, ενώ  αντίθετα μια μεταλλική κατασκευή δεν καίγεται, αστοχεί όμως ευκολότερα, καθώς πολύ γρήγορα  αχρηστεύεται από τις παραμορφώσεις.

•    Χρειάζεται συχνή συντήρηση που όμως μπορεί να μειωθεί με κατάλληλη ενεργητική και παθητική προστασία

•    Υπάρχει δυσκολία πιστοποίησης  σε σύγκριση  με εκείνη του σκυροδέματος.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

•    Σε αντίθεση με άλλα δομικά υλικά, το ξύλο παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία παραλλαγών της δομής του, τόσο σε σχέση με το είδος του δέντρου από το οποίο παράγεται όσο και με την θέση που κατέχει μέσα στον κορμό.

•    τα βασικά μειονεκτήματα του ξύλου (βιολογική φθορά, πιθανή έντονη μεταβολή των διαστάσεων, η ιδιότητα του να συντηρεί την φωτιά) αναιρούνται εύκολα με τον κατάλληλο σχεδιασμό.

•   η μεταβλητότητα δομής και ιδιοτήτων, χαρακτηριστικό όλων των φυσικών προϊόντων, αντιμετωπίζεται στην πράξη με ποιοτική ταξινόμηση και συστηματικό έλεγχο, ώστε κάθε πιστοποιημένο τεμάχιο έχει σαφώς καθορισμένες φυσικές και μηχανικές ιδιότητες.