ΜΕΝΟΥ

ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ

Η κίσηρη ή κίσσηρη, κοινώς ελαφρόπετρα (ετυμ. ανάλυση: ελαφρύς + πέτρα = ελαφριά πέτρα) είναι ένα πορώδες ηφαιστειογενές ορυκτό, χημικά αδρανές. Δημιουργείται από την ηφαιστειακή δράση και το πορώδες του υλικού οφείλεται στα κενά που δημιουργούνται από τη διαφυγή ατμού κατά την ψύξη της λάβας. Λόγω της χαμηλής πυκνότητας, της ακουστικότητα και των άλλων θερμομονωτικών και ηχοαπορροφητικών ιδιοτήτων αποτελεί ένα ιδανικό αδρανές υλικό για την κατασκευή δομικών προϊόντων.


Ο ανόργανος χαρακτήρας της, οι κατάλληλες κοκκομετρικές διαβαθμίσεις, η ανθεκτικότητα της στο χρόνο, οι χημικές και μηχανικές ιδιότητες και το χαμηλό κόστος αποτελούν σημαντικά πλεονε-κτήματα για τη χρησιμοποίηση της σε πλήθος εφαρμογών όπως δόμηση, η γεωργία (υδροπονικές και μη καλλιέργειες), εφαρμογές καλλιτεχνίας, οι γεωτεχνικές κατασκευές, οι φαρμακευτικές - καλλυντικές χρήσεις.

Η ελαφρόπετρα είναι εύθραυστη, αλλά οι κόκκοι της είναι πολύ σκληροί, γιατί αποτελούνται από πυριτικό υλικό. Γι' αυτό χρησιμοποιείται σαν άριστο και μοναδικό υλικό στη διαδικασία πετροπλυσίματρς υφασμάτων. Αποδεικνύεται ότι είναι ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό υλικό και προσφέρει λύσεις ακόμα και σε δύσκολα προβλήματα εφαρμογών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑΣ - ΤΥΠΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Οξείδιο του Πυριτίου       Si O2             71,91%
Οξείδιο του Αργιλίου       Al2 O3             12,66%
Τριοξείδιο του Σιδήρου      Fe2O3             1,13%
Οξείδιο του Ασβεστίου       CaO             1,46%
Οξείδιο του Μαγνησίου      MgO             0,32%
Τριοξείδιο του θείου       S03             0,03%
Οξείδιο του Καλίου       K2O             4,30%
Οξείδιο του Νατρίου       Na2O             3,45%