ΜΕΝΟΥ

ΚΕΡΑΜΑΛΕΥΡΟ

Το κεραμάλευρο είναι κονιοποιημένο κεραμίδι σε μορφή πούδρας ή κόκκου. γνωστό στους περισσότερους σαν κουρασάνι. Χρησιμοποιείται στις αποκαταστάσεις κτιρίων και μνημείων στο κονίαμα που είναι γνωστό σαν κουρασάνι και χρησιμοποιείται για πλήρωση αρμών όσο και στο χτίσιμο, λόγω της αυξημένης ποζολανικότητας που διαθέτει και λόγω του φυσικού χρώματος που μπορεί να προσδώσει στο κονίαμα.Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η ποζολανικότητα στο κεραμάλευρο είναι ελάχιστη όταν αυτό είναι χονδρόκοκκο και είναι αξιόλογη, μόνο όταν ο κόκκος του είναι μικρότερος των 75μm. Επίσης, αυτό, χρησιμοποιείται ευρέως στα χωμάτινα γήπεδα στίβου και τένις σε συγκεκριμένες κοκκομετρίες.  Και σαν συστατικό σε εδαφικά μείγματα για ταρατσόκηπους γιατί βοηθά στη γρήγορη αποστράγγιση του μείγματος και στη διατήρηση της κατάλληλης υγρασίας του. Υπάρχει κυρίως σε χρώμα κόκκινο και σε χρώμα κίτρινο – ώχρα.