ΜΕΝΟΥ

ΘΗΡΑΪΚΗ ΓΗ

Ηφαιστειακή προέλευσης ορυκτό που προέρχεται από το ηφαίστειο της Σαντορίνης και καλύπτει σχεδόν όλη την επιφάνεια των νησιών Σαντορίνη, Θηρασία και Ασπρονήσι, με στρώμα πάχους 15-50 μ.

Λατομείο Θηραϊκης γής
Το χρώμα της είναι κοκκινωπό ή καφέ και χημικά αποτελείται κυρίως από άμορφο ενεργό διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) σε αναλογία 67%, που είναι διαλυτό κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του, από οξείδια του αργιλίου (Αl), του σιδήρου, του ασβεστίου, του μαγνησίου, του καλίου και του νατρίου, καθώς και από 4,5% νερό.

Λόφος από θηραϊκή γή

Εχει πολύτιμες ιδιότητες, γνωστές ήδη από την αρχαιότητα· η κυριότερη από αυτές είναι να δίνει, ένα υδραυλικό υδατοπαγές κονίαμα βραδείας πήξης, που χρησιμοποιείται σε οικοδομικά και υδραυλικά έργα.


Θηραϊκή γη 
 Οταν αναμιχθεί με ασβέστη μετατρέπεται σ' ένα ισχυρό κονίαμα, το οποίο σκληραίνει με την υγρασία (ακόμη και μέσα στο νερό) και με το χρόνο γίνεται ακόμη σκληρότερο. Το υλικό αυτό είναι εύθρυπτο και η εξόρυξη του ελάχιστα δαπανηρή. 

Πλινθόκτιστοι τοίχοι κτισμένοι και αρμολογημένοι με
κουρασάνι βασικό στοιχείο του οποίου είναι η θηραϊκή γη.

Από το 1928 λειτουργεί στη Σαντορίνη, κοντά στα ορυχεία, εργοστάσιο για την κατεργασία του και για την παρασκευή αλεύρου θ.γ., που είναι πολύ λεπτά αλεσμένο, με ισχυρή υδραυλική ικανότητα και καταλληλότατο για υδραυλικά κονιάματα. Η θηραϊκή γη αποτελεί σπουδαίο οικοδομικό υλικό και περιέχει οξείδια του πυριτίου σε σύμπλοκα άλατα μετάλλων

Αρχαίος λιμενοβραχίωνας στην Μυτιλήνη. Οι ογκόλιθοι
 κατασκευάστηκαν  χύνοντας μέσα σε ξύλινα καλούπια
 πακτωμένα  κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
 κονιάματος που περιείχε θηραϊκή γη ασβέστη και άλλα υλικά.

Το μείγμα με την θηραϊκή γη έπηζε μέσα
 και με την βοήθεια του θαλασσινού νερού
   -