ΜΕΝΟΥ

ΧΩΜΑΤΙΝΟΣ ΣΟΒΑΣ

Μείγμα κοσκινισμένου χώματος, άμμου και άλλων υλικών (πχ άχυρο), σε διάφορες αναλογίες με νερό δημιουργεί τον χωμάτινο σοβά. Οι αναλογίες των υλικών αυτών ποικίλει και καθορίζεται απόλυτα από το ποσοστό αργίλου που περιέχει το αρχικό χώμα. Για τον λόγο αυτό πρέπει να γνωρίζουμε με σχετική ακρίβεια την αναλογία Άμμου-Ιλύος-Αργίλου στο χώμα που θα χρησιμοποιηθεί  στο διαδοχικά στρώματα κονιάματος που θα καλύψει το υλικό με το οποίο έχουμε δημιουργήσει την κατασκευή μας. Η διαδικασία και η εφαρμογή είναι η ίδια ανεξάρτητα από την μέθοδο δόμησης που έχουμε εφαρμόσει.


Ανάλογα με το πόσο ομαλή είναι ή επιφάνεια του τοίχου πριν την εφαρμογή του σοβά , πολύ συχνά είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε ένα  στρώμα βάσης που εξομαλύνει τις εσοχές ή τις προεξοχές, που δημιουργήθηκαν κατά το κτίσιμο. Στην φάση αυτή πρέπει να προσθέσουμε αναγκαστικά ένα φυσικό υλικό πχ άχυρο με μακρυά ίνα για να δημιουργηθεί δομικό πλέγμα που θα σταθεροποιήσει το σοβά και θα αποτρέψει την ριγμάτωση του.


Το μείγμα του πηλού των επιχρισμάτων πρέπει να έχει μεγάλη αντοχή στη ρηγμάτωση, στην τριβή και καλή συνοχή. Αυτό προϋποθέτει μειωμένη σχετικά περιεκτικότητα  αργίλου και αυξημένη μικρόκοκκων αδρανών υλικών (λεπτή άμμος, μαρμαρόσκονη), προσθήκη ινών (λεπτή αιγότριχα, ροκανίδι, ψιλοκομμένο άχυρο) και πολύ καλή επεξεργασία του μείγματος. Προϋποθέτει επίσης μεσολάβηση του σωστού χρόνου μεταξύ της επίστρωσης των διαφορετικών στρώσεων. (δείξτε την φωτογραφία για οδηγίες)

 
  
 Κάθε φορά η προηγούμενη στρώση πρέπει να έχει «τραβήξει» αρκετά, ώστε να «κρατήσει» την επόμενη, να είναι όμως αρκετά υγρή ώστε η νέα στρώση να «δέσει» με την προηγούμενη, χωρίς να προσροφήσει απότομα την υγρασία της, προκαλώντας αποκόλληση ή  ρηγμάτωση.  


Στα εξωτερικά επιχρίσματα είναι ακόμη πιο σημαντική η αποφυγή ρηγμάτωσης, καθώς και η προσθήκη υλών που αδιαβροχοποιούν την επιφάνειά τους. Η επίστρωσή τους γίνεται όπως και αυτή των εσωτερικών επιχρισμάτων. Οι αδιαβροχοποιητικές προσθήκες αναμειγνύονται στη δεύτερη και στην τρίτη στρώση των επιχρισμάτων.

Τα βασικά στάδια που ακολουθούμε για την προετοιμασία των υλικών, παρασκευή και την εφαρμογή του χωμάτινου σοβά φαίνονται στις παρακάτω φωτογραφίες