ΜΕΝΟΥ

Γυαλί

Το γυαλί είναι ένα από τα βασικά υλικά απαραίτητο στην φυσική δόμηση, είτε σαν στοιχείο που επιτρέπει την είσοδο του φωτός μέσα από πόρτες και παράθυρα, είτε σαν δομικό στοιχείο (υαλότουβλα και γυάλινα μπουκάλια).

Γυάλινα μπουκάλια από την ανακύκλωση χρησιμοποιούνται σαν δομικό
 στοιχείο και κτίζονται όπως τα πλιθιά με διαφόρων ειδών κονιάματα.
Τοίχος από μπουκάλια διαφόρων σχημάτων.
Η διάγεια των μπουκαλιών επιτρέπει την ανεμπόδιστη
είσοδο του ηλιακού φωτός
Το γυαλί χρησιμοποιείται στις οικοδομές εδώ και αιώνες λόγο τις διαύγειας και της σκληράδας του που εμποδίζουν τον άνεμο και την σκόνη, επιτρέπονται όμως στο φως να εισέρχεται στο εσωτερικό και να προσφέρει μια καθαρή εικόνα του εξωτερικού χώρου.


Τα γυάλινα μπουκάλια που χρησιμοποιούνται στην φυσική δόμηση, βασικά προέρχονται από την ανακύκλωση. κτίζονται, είτε ολόκληρα, αδειανά ή γεμάτα με κάποιο θερμομονωτικό υλικό (χώμα με λεπτοτεμαχισμένο άχυρο ή πριονίδι), είτε κομμένα και κολλημένα ανά δύο. (μόνο οι πάτοι).


Με αυτό το τρόπο δημιουργούνται πολύ όμορφες συνθέσεις. Για την στατικότητα των κατοικιών αυτών χρειάζεται πάντα σκελετός, που γίνεται συνήθως από μη βιομηχανικά ξύλα. Αυτός θα σηκώσει τα φορτία της στέγης.Με την πάροδο του χρόνου η επιθυμία για ικανοποίηση μοντέρνων αναγκών οδήγησε σε ανακαλύ-ψεις που μπόρεσαν να μετατρέψουν το γυαλί σε ένα ισχυρό βιομηχανικό προϊόν με επιπρόσθετες δυνατότητες και χαρακτηριστικά.
 Το ποσοστό γυαλιού που χρησιμοποιείται στα σημερινά κτήρια αυξάνετε συνεχώς. Πολλά κτήρια σήμερα έχουν ολόκληρο σκελετό καλυμμένο με γυαλί. Μαζί μ εαυτό αυξάνονται και οι απαιτήσεις για καλύτερη ποιότητα, διαφορετικά γυάλινα προϊόντα και για γυάλινες κατασκευές που θα εντυπωσιάζουν.